Wil je onze cookies accepteren?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Je kan deze cookies weigeren met de mogelijkheid dat deze site minder goed werkt.

Ja, ik wil een goed werkende website! Privacy policy en cookiestatement

Case ZZG Zorggroep

De uitdaging

Extramurale zorg ontwikkelt zich bij de ZZG zorggroep van traditionele thuiszorg naar wijkverpleging vanuit zo veel mogelijk zelfsturende wijkteams. Dit vraagt om een hierbij passende kantoorwerkplek. De ZZG zorggroep heeft deze gevonden in een Internet werkplek, gebaseerd op G Suite. De belangrijkste verandering als gevolg van de visie op zorg is het wijk georiënteerd werken, aldus Leendert Buijtendijk van ZZG zorggroep. Het werk wordt niet langer meer ‘van bovenaf’ geregeld. In plaats daarvan bepalen teams samen hoe de vereiste zorg georganiseerd moet worden. Waar nodig ook in samenhang met andere zorgaanbieders waar de cliënten mee te maken hebben.

‘Onze medewerkers zijn onderdeel van een wijkteam en in die rol zelf verantwoordelijk voor hun werk. Dat betekent dat de aansturing door een manager vermindert. Informatie uitwisselen wordt dus belangrijker en onze mensen zullen daar zelf actief naar op zoek gaan en die informatie ook willen delen met hun collega’s.’

De oplossing

G Suite maakt de overstap van een papierwinkel naar een online werkplek mogelijk. Die digitale werkplek moet ruimte bieden aan de primaire bedrijfsapplicatie, bestanden maken en delen, mailen en een online agenda. Tot slot, moet dit alles uiteraard zeer goed beveiligd zijn. Samen met de leverancier van de belangrijkste bedrijfsapplicatie wordt een koppeling gemaakt naar Google. De gebruikers zijn gefaseerd overgegaan naar Mail, Docs en Drive. Google Sites zal op één plek alle informatie bieden die de medewerkers nodig hebben. En die informatie is bovendien direct toegankelijk vanaf elk apparaat met een internet aansluiting.

‘In gesprek met Webr merkten we dat ze precies begrijpen wat wij nodig hebben om ons werk in die nieuwe werkomgeving goed te kunnen doen en tegelijkertijd de binding met de medewerkers in het veld te vergroten. Onze wensen bleken uitstekend met G Suite ingevuld te kunnen worden. We hebben nu een compleet kantoor in de browser.’

Het resultaat

De investering in de overstap naar een volledige werkplek in de cloud levert ZZG zorggroep, vergeleken met het werken met bijvoorbeeld laptops, een aanzienlijke kostenbesparing op. Het feit dat data in principe niet op de apparaten zelf hoeven te staan (die verloren of zelfs gestolen kunnen worden) is daarbij ook een voordeel.

‘De toegevoegde waarde op het gebied van samenwerken is heel groot. Google heeft het principe van web based werken meer dan andere aanbieders echt vanuit een visie ontwikkeld. Werken met de tools van G Suite nodigt je uit om de nieuwe mogelijkheden daadwerkelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld bestanden delen in plaats van als bijlage te mailen, waardoor geen onnodige en lastig te hanteren kopieën ontstaan. Webr heeft het verkrijgen van al die inzichten goed begeleid, waardoor we flinke stappen hebben gemaakt ten aanzien van de gewenste manier van samenwerken in de wijkteams.’

Juist voor mensen die in de zorg werken, geeft volledige toegang tot alle relevante informatie waar en wanneer je wilt een heel comfortabel gevoel van ‘alles onder controle hebben’. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit huis te werken het plezier onder de medewerkers enorm vergroot, blijkt uit een intern onderzoek dat ZGG zorggroep sinds de overstap heeft gedaan.

‘De begeleiding van Webr past goed bij onze organisatie. Ze doen dat heel hands on. Met de laptops op tafel nemen ze de medewerkers bij de hand. Naast de vakkundige technische realisatie geeft die manier van samenwerken veel vertrouwen.’

ZZG zorggroep

ZZG zorggroep biedt Wijkverpleging, Revalidatie, beschermd wonen en kraamzorg. Vanuit in totaal 55 locaties in Nijmegen en omstreken, werken er zo’n 3.500 betaalde medewerkers en 900 vrijwilligers. ZZG zorggroep werkt nauw samen met collega-instellingen, ziekenhuizen, huisartsen en woningcorporaties. ZZG zorggroep zorgt ervoor dat mensen díe zorg ontvangen die nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.