Google Cloud Platform

In veel gevallen voldoet G Suite voor de optimalisatie van communicatie en samenwerking binnen organisaties. Soms zijn er echter specifieke wensen voor de integratie met bestaande of nieuwe applicaties. Met het Google Cloud Platform kunnen wij hieraan voldoen. Het platform biedt ongekende mogelijkheden om maatwerk te ontwikkelen voor specifieke doeleinden. Dit doen we overigens in nauwe samenwerking met onder andere Qlouder. Zij zijn specialist op het gebied van het bouwen van applicaties op het Google Cloud Platform.