Support Package

Ook nadat je de overstap naar Google hebt gemaakt blijven we nauw betrokken. Zowel proactief als reactief. Een Servicedesk met Google gecertificeerde medewerkers kunnen alle voorkomende vragen beantwoorden. We organiseren Innovatie workshops zodat je organisatie op de hoogte blijft en trainingen voor nieuwe medewerkers. Verder monitoren we continu hoe de adoptie van het “werken met Google” binnen je organisatie verloopt.